Nordstrand K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nordstrand K

Tjomsland O, Almdahl SM, Saatvedt K, Nordstrand K, Aaberge L
10.10.1999
Sammendrag Noen pasienter har invalidiserende angina pectoris til tross for optimal medikamentell terapi og er uegnet for revaskulariserende behandling med bypassoperasjon eller perkutan transluminal...
Saatvedt K, Dragsund M, Bie-Larsen R, Nordstrand K
20.10.1996
Sammendrag Perkutan angioplastikk blir i dag gjerne foretrukket fremfor koronar bypasskirurgi ved enkar eller tokarsykdom. Angioplastikk er imidlertid forbundet med høyere restenoseringsfrekvens. Nye...