Saatvedt K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Saatvedt K

Tjomsland O, Almdahl SM, Saatvedt K, Nordstrand K, Aaberge L
10.10.1999
Sammendrag Noen pasienter har invalidiserende angina pectoris til tross for optimal medikamentell terapi og er uegnet for revaskulariserende behandling med bypassoperasjon eller perkutan transluminal...
Saatvedt K, Dragsund M, Bie-Larsen R, Nordstrand K
20.10.1996
Sammendrag Perkutan angioplastikk blir i dag gjerne foretrukket fremfor koronar bypasskirurgi ved enkar eller tokarsykdom. Angioplastikk er imidlertid forbundet med høyere restenoseringsfrekvens. Nye...
Saatvedt K, Haaverstad R, Karevold A, Hagen OM, Drogset JO, Gunnes S, Levang O Walle
20.06.1996
Et 12-årsmateriale Sammendrag Fra 1983 til 1995 ble det hos 46 pasienter utført mitralklaffeplastikk ved Hjerteklinikken St. Elisabeth/Regionsykehuset i Trondheim. 20 av pasientene var kvinner. Hos...