Sykmeldte tror tiltak på arbeidsplassen kan redusere sykefravær

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Trygdeetaten har som følge av myndighetenes satsing på arbeidslinjen intensivert oppfølgingen av sykmeldte med aktivsykmelding som ett av flere virkemidler.

  I en undersøkelse av 1000 personer fortløpende sykmeldt i mer enn 14 dager pga. muskel- og skjelettplager ogpsykiske lidelser ble et tilfeldig utvalg på 499 spurt om hvorvidt tiltak på arbeidsplassen kunne redusere den aktuelleeller fremtidig sykmelding. 161 skjemaer var tilfredsstillende utfylt.

  Om lag 30% av de sykmeldte mente tiltak kunne redusere den pågående sykmeldingen, og vel 40% trodde det kunneredusere fremtidig sykefravær. En firedel mente de kunne gått tilbake til arbeid straks dersom tiltak bleiverksatt.

  Kjennskap til bruk av tiltak på egen arbeidsplass økte troen på at dette kunne redusere sykefraværet. Dette gjelderikke for unge kvinner, der slik kjennskap reduserte forventningene. Alder, kjønn, diagnose eller yrke gav ikkesignifikante forskjeller i troen på mulig fraværsreduksjon. Av dem som trodde sykefraværet kunne reduseres, nevnte 85%tiltak forenlig med aktiv sykmelding.

  Innen de dominerende sykmeldingsårsakene, muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser, er det etter de sykmeldtesoppfatning et betydelig potensial for redusert sykefravær ved tilrettelegging på arbeidsplassen. Aktiv sykmeldingfremstår som et anvendelig virkemiddel, og bruken alt tidlig i sykefraværsperioden kan trolig fem- til sjudobles fradagens nivå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media