Johnsen R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johnsen R

Fleten N, Johnsen R, Østrem BS
20.10.1999
Sammendrag Trygdeetaten har som følge av myndighetenes satsing på arbeidslinjen intensivert oppfølgingen av sykmeldte med aktiv sykmelding som ett av flere virkemidler. I en undersøkelse av 1000...
Sivertsen H, Johnsen R
10.06.1999
Sammendrag Primærlegene i Lofoten ble bedt om å vurdere og foreslå tiltak som kunne redusere antall innleggelser i Medisinsk avdeling, Lofoten sykehus. Vurderingene ble sammenholdt med oppfatningene...
Holtedahl KA, Johnsen R
20.04.1997
Sammendrag En kartlegging av allmennpraktikeres praksisprofil ble utført i 30 europeiske land i 1993. Norske resultater presenteres her. 164 primærleger under 70 år, 51% av et tilfeldig utvalg,...
Johnsen R, Holtedahl KA
20.04.1997
Sammendrag I en undersøkelse av norske allmenn-praktikeres praksisprofil i 1993, besvarte 164 (51% av et tilfeldig utvalg) et spørreskjema og 147 førte i tillegg en ukes arbeidsdagbok over ulike...