Fleten N

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fleten N

Fleten N, Johnsen R, Østrem BS
20.10.1999
Sammendrag Trygdeetaten har som følge av myndighetenes satsing på arbeidslinjen intensivert oppfølgingen av sykmeldte med aktiv sykmelding som ett av flere virkemidler. I en undersøkelse av 1000...