Østrem BS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Østrem BS

Fleten N, Johnsen R, Østrem BS
20.10.1999
Sammendrag Trygdeetaten har som følge av myndighetenes satsing på arbeidslinjen intensivert oppfølgingen av sykmeldte med aktiv sykmelding som ett av flere virkemidler. I en undersøkelse av 1000...