Aksjon riktig takstbruk - storm i vannglass?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Aksjon riktig takstbruk ble etter avtale mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket igangsatt for å kontrollere legenesregninger til trygden. Aksjonen har pågått fra juli 1994 til utgangen av 1996, og har gitt opphav til mye diskusjon,ikke minst når det gjelder regler om tilbakebetalingskrav. Det er lite som engasjerer privatpraktiserende leger mer enntakstbruk og normaltariff. Utbetalingene fra trygden til legene har økt i omfang, og enkelte leger har hatt svært storerefusjoner, med derav store tilbakebetalingskrav.

  Når saksbehandlingen i Aksjon riktig takstbruk snart er avsluttet, viser det seg at 99% av alle enkeltfakturaer fraleger til trygden ikke inneholder feil som er fremkommet ved medisinsk sett for hyppig bruk av takster eller vedfeiltolking av normaltariffen. Dette er et overraskende positivt resultat, med tanke på hvordan aksjonen er blittomtalt i mediene og blant kolleger.

  Praksisutvalgene ble oppnevnt for å bistå Rikstrygdeverket med faglige råd når det gjaldt legers bruk av refusjoner.Som et resultat av arbeidet med saksvurderingene har vi som sitter i praksisutvalget for allmennleger fått god innsikti allmennpraktiserende legers takstbruk. Disse erfaringene ønsker vi å dele med våre kolleger. Vi mener også atlegeforeningens tilstedeværelse i praksisutvalgene har bidratt til moderering av tilbakebetalingskrav i saker som harvært forelagt praksisutvalgene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media