Malde K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Malde K

Malde K, Kvamme O, Ebbing H
20.10.1999
Sammendrag Aksjon riktig takstbruk ble etter avtale mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket igangsatt for å kontrollere legenes regninger til trygden. Aksjonen har pågått fra juli 1994 til utgangen...
Mouland G, Bratland B, Fagan M, Malde K, Rygh E, Welander F, Wærdahl E, Ytterdahl T
30.11.1998
Sammendrag Bruk av nye antidepressiver er omdiskutert. Det hevdes at de brukes både for lite og for mye. I denne retrospektive undersøkelsen fra allmennpraksis ble indikasjonsstilling, dosering og...
Kvamme OJ, Ebbing H, Malde K
20.06.1998
Sammendrag Praksisutvalgene for allmennleger og privatpraktiserende annenlinjespesialister ble opprettet i 1994. De er samarbeidsorganer mellom Rikstrygdeverket og Den norske lægeforening for å...