Ebbing H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ebbing H

Malde K, Kvamme O, Ebbing H
20.10.1999
Sammendrag Aksjon riktig takstbruk ble etter avtale mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket igangsatt for å kontrollere legenes regninger til trygden. Aksjonen har pågått fra juli 1994 til utgangen...
Kvamme OJ, Ebbing H, Malde K
20.06.1998
Sammendrag Praksisutvalgene for allmennleger og privatpraktiserende annenlinjespesialister ble opprettet i 1994. De er samarbeidsorganer mellom Rikstrygdeverket og Den norske lægeforening for å...