Kvamme O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kvamme O

Malde K, Kvamme O, Ebbing H
20.10.1999
Sammendrag Aksjon riktig takstbruk ble etter avtale mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket igangsatt for å kontrollere legenes regninger til trygden. Aksjonen har pågått fra juli 1994 til utgangen...