Sykefravær mens man står på venteliste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er holdepunkter for å hevde at venting på sykehusbehandling fører til unødvendig sykefravær, men man vet lite om ihvilken grad pasienter som står på venteliste, er sykmeldt for den sykdommen de er henvist for.

  I en seksukersperiode fikk 1061 pasienter som møtte til førstegangs poliklinisk undersøkelse/behandling ved etregionsykehus, et spørreskjema vedrørende sykefravær i ventetiden. Undersøkelsen omfattet ikke røntgenavdelingen ogortopedisk avdeling. Svarene fra 901 pasienter fra ti avdelinger kunne bearbeides.

  Resultatene varierte betydelig mellom avdelingene. Pasientene hadde i gjennomsnitt ventet 86 dager, med en spredningpå 32-226 dager. 26% (8-61%) av pasientene hadde vært sykmeldt i ventetiden pga. den sykdommen de var henvist for, og igjennomsnitt hadde hver av disse vært sykmeldt i 48 dager (17-89 dager) i denne perioden. Til sammen påvisteundersøkelsen ca. 11000 sykefraværsdager i ventetiden. 44% av pasientene som hadde vært sykmeldt, hadde tro på at denundersøkelsen/behandlingen de hadde ventet på, ville bedre deres arbeidsførhet, mens legene var litt mindreoptimistiske (36%).

  Undersøkelsen viser at en betydelig andel av pasientene på venteliste er sykmeldt, og at sparemulighetene knyttettil en reduksjon av ventetiden kan være betydelige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media