Sykefravær mens man står på venteliste

Petersen H, Hilt B, Kaasa S Om forfatterne

Sammendrag


Det er holdepunkter for å hevde at venting på sykehusbehandling fører til unødvendig sykefravær, men man vet lite om i hvilken grad pasienter som står på venteliste, er sykmeldt for den sykdommen de er henvist for.

I en seksukersperiode fikk 1061 pasienter som møtte til førstegangs poliklinisk undersøkelse/behandling ved et regionsykehus, et spørreskjema vedrørende sykefravær i ventetiden. Undersøkelsen omfattet ikke røntgenavdelingen og ortopedisk avdeling. Svarene fra 901 pasienter fra ti avdelinger kunne bearbeides.

Resultatene varierte betydelig mellom avdelingene. Pasientene hadde i gjennomsnitt ventet 86 dager, med en spredning på 32-226 dager. 26% (8-61%) av pasientene hadde vært sykmeldt i ventetiden pga. den sykdommen de var henvist for, og i gjennomsnitt hadde hver av disse vært sykmeldt i 48 dager (17-89 dager) i denne perioden. Til sammen påviste undersøkelsen ca. 11000 sykefraværsdager i ventetiden. 44% av pasientene som hadde vært sykmeldt, hadde tro på at den undersøkelsen/behandlingen de hadde ventet på, ville bedre deres arbeidsførhet, mens legene var litt mindre optimistiske (36%).

Undersøkelsen viser at en betydelig andel av pasientene på venteliste er sykmeldt, og at sparemulighetene knyttet til en reduksjon av ventetiden kan være betydelige.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler