Petersen H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petersen H

Petersen H, Hilt B, Kaasa S
10.09.1999
Sammendrag Det er holdepunkter for å hevde at venting på sykehusbehandling fører til unødvendig sykefravær, men man vet lite om i hvilken grad pasienter som står på venteliste, er sykmeldt for den...
Petersen H, JohannessenT
20.04.1998
Oppdagelsen i 1983-84 av sammenhengen mellom infeksjon med Helicobacter pylori og kronisk gastritt samt ulcussykdommen har dramatisk endret konsekvensene av ulcussykdommen for pasientene. Det er i...
Mikkelsen B, Aarseth O, Petersen H, Kjus S, Brekke D, Øien IJ
30.09.1997
Sammendrag Veiledning som begrep og metode ble innført i utdanningen av spesialister i 1986. På grunn av en del skepsis og usikkerhet nedsatte spesialitetsrådet i 1992 et utvalg for å utrede hvordan...