Hilt B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilt B

Petersen H, Hilt B, Kaasa S
10.09.1999
Sammendrag Det er holdepunkter for å hevde at venting på sykehusbehandling fører til unødvendig sykefravær, men man vet lite om i hvilken grad pasienter som står på venteliste, er sykmeldt for den...
Hilt B, Leira HL, Hjelde H, Sundstrøm S, Brynildsen E
20.01.1997
Sammendrag Det er gode holdepunkter for at om lag 20% av all lungekreft blant menn kan tilskrives påvirkninger i arbeid. I perioden 1991-93 ble 161 (4,6%) av totalt 3 510 insidente tilfeller av...
Varslot M, Hilt B, Qvenild T, Langseth H
30.03.1996
Sammendrag Lungefunksjonen hos et utvalg husdyrbønder ble undersøkt og sammenliknet med et norsk referansemateriale. Med unntak av PEF viste alle de målte variablene lavere verdier enn forventet...