Medullakompresjon ved metastatisk kreftsykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kreftpasienter med medullakompresjon på grunn av metastatisk kreftsykdom står i fare for å utvikle irreversiblenevrologiske utfall med det funksjonstap dette innebærer. Det kliniske bildet starter ofte med ryggsmerter medpåfølgende utvikling av nevrologiske utfall. Det er alltid risiko for rask forverring. Mistanke om medullakompresjonansees som grunn til øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Pasientene bør utredes med magnetisk resonanstomografi (MR) hvismulig. Behandling med glukokortikoider bør startes umiddelbart. Strålebehandling eller kirurgisk behandling er aktueltfor de fleste pasientene og bør startes så raskt som mulig. Hvor god funksjon pasienten oppnår etter behandlingen eravhengig av grad av nevrologiske utfall ved start av behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media