Falkmer U

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Falkmer U

Brenne E, Kaasa S, Falkmer U, Skaanes KO, Husby OS, Myhr G, Nilsen G, Bovim ER, Telhaug R
20.09.1999
Sammendrag Kreftpasienter med medullakompresjon på grunn av metastatisk kreftsykdom står i fare for å utvikle irreversible nevrologiske utfall med det funksjonstap dette innebærer. Det kliniske...
Torsheim AK, Falkmer U, Kaasa S
20.08.1999
Sammendrag Dehydrering er et hyppig problem hos kreftpasienter med langtkommet sykdom. Mulighetene for rehydrering er flere, men de siste årene har subkutan væsketilførsel fått stadig mer...