Brenne E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brenne E

Brenne E, Kaasa S, Falkmer U, Skaanes KO, Husby OS, Myhr G, Nilsen G, Bovim ER, Telhaug R
20.09.1999
Sammendrag Kreftpasienter med medullakompresjon på grunn av metastatisk kreftsykdom står i fare for å utvikle irreversible nevrologiske utfall med det funksjonstap dette innebærer. Det kliniske...
Brenne E, van der Hagen K, Mæhlum E, Husebø S
10.10.1997
Sammendrag Foreliggende undersøkelse ble utført med det formål å definere en optimal dose for den analgetiske effekten av amitriptylin og samtidig undersøke om det eksisterte et terapeutisk vindu for...