Måling av N-terminal proatrial natriuretisk faktor hos barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De siste årene er måling av natriuretiske peptidhormoner blitt tatt i bruk som hjelpemiddel ved diagnostikk ogoppfølging av hjertesvikt hos voksne. Peptidmålinger brukes også i økende grad hos barn. Kunnskapen på dette området erimidlertid mer sparsom. Det er viktige patofysiologiske forskjeller mellom barn og voksne som må tas i betraktning nårman skal tolke målte peptidverdier. Ved Barnehjerteseksjonen ved Rikshospitalet pågår et forskningsprosjekt med denhensikt å vurdere klinisk nytte av måling av N-terminal proatrial natriuretisk faktor (kalt pro-ANF) hos barn, ogartikkelen gir en oversikt over dette forskningsfeltet og resultatene så langt.

  Pro-ANF-nivåene hos nyfødte er fortsatt ufullstendig klarlagt, men hos barn over tre måneders alder indikerer enpro-ANF-verdi over øvre referansegrense med stor sannsynlighet hemodynamisk ubalanse. Dette kan være til nytte vedoppfølging av barn med påvist hjertefeil. På den annen side utelukker ikke en normal verdi at barnet har en alvorligmedfødt hjertefeil. Det er derfor viktig å bruke prøven på en gjennomtenkt måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media