Måling av N-terminal proatrial natriuretisk faktor hos barn

Holmström H, Hall C, Stokke O, Lindberg H, Thaulow E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De siste årene er måling av natriuretiske peptidhormoner blitt tatt i bruk som hjelpemiddel ved diagnostikk og oppfølging av hjertesvikt hos voksne. Peptidmålinger brukes også i økende grad hos barn. Kunnskapen på dette området er imidlertid mer sparsom. Det er viktige patofysiologiske forskjeller mellom barn og voksne som må tas i betraktning når man skal tolke målte peptidverdier. Ved Barnehjerteseksjonen ved Rikshospitalet pågår et forskningsprosjekt med den hensikt å vurdere klinisk nytte av måling av N-terminal proatrial natriuretisk faktor (kalt pro-ANF) hos barn, og artikkelen gir en oversikt over dette forskningsfeltet og resultatene så langt.

Pro-ANF-nivåene hos nyfødte er fortsatt ufullstendig klarlagt, men hos barn over tre måneders alder indikerer en pro-ANF-verdi over øvre referansegrense med stor sannsynlighet hemodynamisk ubalanse. Dette kan være til nytte ved oppfølging av barn med påvist hjertefeil. På den annen side utelukker ikke en normal verdi at barnet har en alvorlig medfødt hjertefeil. Det er derfor viktig å bruke prøven på en gjennomtenkt måte.

Anbefalte artikler