Thaulow E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thaulow E

Holmström H, Hall C, Stokke O, Lindberg H, Thaulow E
20.08.1999
Sammendrag De siste årene er måling av natriuretiske peptidhormoner blitt tatt i bruk som hjelpemiddel ved diagnostikk og oppfølging av hjertesvikt hos voksne. Peptidmålinger brukes også i økende...
Fredriksen PM, Thaulow E, Nystad W, Ingjer F
30.08.1998
Sammendrag Formålet med denne studien var å få klarlagt om barn og unge av i dag har dårligere aerob kapasitet enn tidligere. Aerob kapasitet kan defineres som den maksimale mengden av oksygen et...
Fredriksen PM, Ingjer F, Thaulow E
30.06.1998
Sammendrag Fysisk belastningstesting er obligatorisk ved diagnostisering av alvorlighetsgrad av hjertesykdom hos voksne. Hos barn og unge med medfødte hjertefeil er belastningstesting til nå blitt...
Bjørnstad PG, Thaulow E, Smevik B, Michelsen SS, Tønnessen TI, Fosse E
30.08.1997
Sammendrag Vi presenterer våre resultater av lukking av åpen ductus arteriosus og atrieseptumdefekter i fossa ovalis. Siden 1989 er i alt 63 pasienter behandlet for åpen ductus arteriosus. Hos seks...