Ekkokardiografiske funn, pro-ANF og behandling ved akutt hjerteinfarkt uten manifest hjertesvikt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med studien var å karakterisere pasienter uten kliniske eller røntgenologiske tegn til hjertesvikt og medvenstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ³ 40% 2-7 dager etter et akutt hjerteinfarkt. Medtodimensjonal ekkokardiografi ble ejeksjonsfraksjon ³ 40% påvist hos 868 av 1173 pasienter(74%), mens 305 hadde ejeksjonsfraksjon < 40%. Pasientene i den første gruppen hadde færre fremreveggsinfarkter(p < 0,001), lavere konsentrasjon av pro-ANF (atrial natriuretisk faktor) i blod (p < 0,001)og mindre venstre ventrikkel-volum og -masse (p < 0,001). Det var ingen signifikante korrelasjoner mellompro-ANF og ekkokardiografiske variabler blant pasientene med ejeksjonsfraksjon ³ 40%. Igruppen med ejeksjonsfraksjon < 40% var det en moderat, men statistisk signifikant korrelasjon mellom pro-ANFog ejeksjonsfraksjon og mellom pro-ANF og endesystolisk volum. Henholdsvis 64% og 61% av pasientene i de to gruppenefikk trombolytisk behandling. I denne studien hadde de fleste pasienter med hjerteinfarkt uten manifest hjertesviktejeksjonsfraksjon ³ 40%. Pro-ANF var ikke korrelert med ejeksjonsfraksjon eller venstreventrikkels volum hos disse. Ca. to tredeler av pasientene hadde fått trombolytisk behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media