Otterstad JE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Otterstad JE

Otterstad JE, Hall C, Graving B, Skjærpe T, Holme I
20.08.1999
Sammendrag Hensikten med studien var å karakterisere pasienter uten kliniske eller røntgenologiske tegn til hjertesvikt og med venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ³ 40% 2-7 dager etter et akutt...
Otterstad JE, Hexeberg E, Holme I, Hjermann I
20.06.1997
Sammendrag I CARE-studien ble 4159 pasienter i aldersgruppen 21-75 år inkludert og randomisert til behandling med pravastatin 40 mg daglig eller placebo 3-20 måneder etter et hjerteinfarkt...