Skjærpe T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skjærpe T

Otterstad JE, Hall C, Graving B, Skjærpe T, Holme I
20.08.1999
Sammendrag Hensikten med studien var å karakterisere pasienter uten kliniske eller røntgenologiske tegn til hjertesvikt og med venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ³ 40% 2-7 dager etter et akutt...