Opjordsmoen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Opjordsmoen S

Hem E, Small T, Opjordsmoen S, Myrvang B
30.06.1999
Sammendrag Syfilis, i alle stadier, er nærmest utryddet i vårt land. Samtidig øker forekomsten av sykdommen sterkt i våre nærområder som Russland og Baltikum. Dette krever skjerpet oppmerksomhet. Vi...
Hem E, Opjordsmoen S, Sandset PM
30.05.1998
Sammendrag En 29 år gammel mann ble innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling med akutt forverring av kronisk paranoid schizofreni. Han ble beltelagt straks etter innkomst, og sju dager senere ble det...
Opjordsmoen S, Bøyesen O, Nestvold K, Rø M, Unsgård G, Vigen T
10.01.1997
Sammendrag Norske leger har forskjellig syn på konsekvensene av nakkeslengsskade, og dette har bl.a. gitt seg utslag i sprik med hensyn til vurdering av medisinsk invaliditet. Legeforeningen...
Magnusson A, Opjordsmoen S, Dietrichs E
10.03.1996
Sammendrag Psykiske problemer kan ofte manifestere seg gjennom somatiske symptomer. Av og til skjer det motsatte, at tilstander med organisk etiologi fremtrer og diagnostiseres som psykogene. Her...