Rumpert aneurisme i miltarterien under svangerskap - en kasuistikk

Eggum R, Skrede O, Lie B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Aneurismer i miltarterien er sjeldent, og sees hyppigst hos kvinner. Ruptur av aneurisme kan skje under graviditet. Tilstanden er meget alvorlig, med høy mortalitet hos både mor og foster. Diagnosen bør mistenkes hos enhver gravid kvinne med øvre abdominalsmerte slik at kirurgisk behandling ikke blir forsinket. Vi presenterer en pasient med rumpert aneurisme i miltarterien under svangerskap. Både mor og barn overlevde.

Anbefalte artikler