Skrede O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skrede O

Eggum R, Skrede O, Lie B
20.05.1999
Sammendrag Aneurismer i miltarterien er sjeldent, og sees hyppigst hos kvinner. Ruptur av aneurisme kan skje under graviditet. Tilstanden er meget alvorlig, med høy mortalitet hos både mor og foster...