Lie B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lie B

Eggum R, Lie B, Stavis P
10.12.1999
Sammendrag Smertefull blå flegmasi (phlegmasia cerulea dolens) er en alvorlig tilstand som skyldes trombosering i sentrale ekstremitetsvener, som proksimalt i lårvenen, i bekkenvener og/eller v.cava...
Eggum R, Skrede O, Lie B
20.05.1999
Sammendrag Aneurismer i miltarterien er sjeldent, og sees hyppigst hos kvinner. Ruptur av aneurisme kan skje under graviditet. Tilstanden er meget alvorlig, med høy mortalitet hos både mor og foster...
Lie B, Skjeie H
30.03.1996
Diagnostisering og behandling av falanga Sammendrag Torturofre er lite tilbøyelige til å presentere sine skader i sammenhengmed torturopplevelsene. Helsepersonell møter mange flyktninger som har vært...