Eggum R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eggum R

Eggum R, Lie B, Stavis P
10.12.1999
Sammendrag Smertefull blå flegmasi (phlegmasia cerulea dolens) er en alvorlig tilstand som skyldes trombosering i sentrale ekstremitetsvener, som proksimalt i lårvenen, i bekkenvener og/eller v.cava...
Eggum R, Skrede O, Lie B
20.05.1999
Sammendrag Aneurismer i miltarterien er sjeldent, og sees hyppigst hos kvinner. Ruptur av aneurisme kan skje under graviditet. Tilstanden er meget alvorlig, med høy mortalitet hos både mor og foster...
Eggum R, Kressner U, Haffner J
10.05.1998
Sammendrag Perforasjon av rectum ved røntgen colon er en relativt sjelden komplikasjon, ca. 1/3000 utførte undersøkelser. Tilstanden er alvorlig og må diagnostiseres raskt slik at definitiv kirurgisk...