Romner B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Romner B

Mortensen K, Romner B, Ingebrigtsen T
20.05.1999
Sammendrag Denne retrospektive populasjonsbaserte undersøkelsen beskriver hodeskadeepidemiologien i en definert populasjon i Troms. Den omfatter samtlige 247 pasienter med hodeskade primært henvist...
Ingebrigtsen T, Mortensen K, Romner B
20.05.1999
Sammendrag Intrakranial blødning er en sjelden, men livstruende komplikasjon etter lett hodeskade. Prosedyrer for håndtering av pasienter med lett hodeskade må sikre tidlig påvisning av intrakranial...
Ingebrigtsen T, Romner B, Waterloo K, Trumpy JH
10.12.1996
Sammendrag Om lag 10% av alle hodeskader oppstår under idrettsutøvelse, og om lag 10% av alle idrettsskader er hodeskader. Lette hodeskader (commotio cerebri) er vanligst. Mange idretter medfører...