Mortensen K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mortensen K

Mortensen K, Romner B, Ingebrigtsen T
20.05.1999
Sammendrag Denne retrospektive populasjonsbaserte undersøkelsen beskriver hodeskadeepidemiologien i en definert populasjon i Troms. Den omfatter samtlige 247 pasienter med hodeskade primært henvist...
Ingebrigtsen T, Mortensen K, Romner B
20.05.1999
Sammendrag Intrakranial blødning er en sjelden, men livstruende komplikasjon etter lett hodeskade. Prosedyrer for håndtering av pasienter med lett hodeskade må sikre tidlig påvisning av intrakranial...