Bjørge T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørge T

Bjørge T, Tropé CG, Engeland A
20.03.1999
Sammendrag Screening er per definisjon prosessen for å identifisere preklinisk sykdom hos asymptomatiske individer. Screening tar sikte på å forsinke og stanse sykdomsprosesser som alt er i gang,...
Bjørge T, Engeland A, Hansen S, Tropé CG
20.06.1998
Sammendrag I denne artikkelen blir trender i insidens, prognose og mortalitet for pasienter med ovarialcancer og borderlinetumorer i Norge fra 1950- til 1990-årene beskrevet. Totalt 14352 nye...
Engeland A, Bjørge T
30.05.1998
Sammendrag Spørsmålet om hvorvidt passiv røyking forårsaker kreft har vært diskutert hyppig i løpet av de siste 20 årene. Det er vanskelig å gjøre gode undersøkelser rundt denne problemstillingen bl...
Bjørge T, Tropé C
10.06.1997
Sammendrag De siste 25 år har ulike problemstillinger knyttet til substitusjonsbehandling i klimakteriet vært svært aktuelle. De positive effektene ved denne typen behandling, f.eks. lindring av...