Tropé CG

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tropé CG

Tropé CG, Marth C, Scheistrøen M, Abeler VM
30.05.1999
Sammendrag Etter nye retningslinjer foreslått av The International Society of Gynecologic Pathologists og godkjent av WHO inndeles endometriehyperplasi i fire grupper: enkel eller kompleks hyperplasi...
Bjørge T, Tropé CG, Engeland A
20.03.1999
Sammendrag Screening er per definisjon prosessen for å identifisere preklinisk sykdom hos asymptomatiske individer. Screening tar sikte på å forsinke og stanse sykdomsprosesser som alt er i gang,...
Bjørge T, Engeland A, Hansen S, Tropé CG
20.06.1998
Sammendrag I denne artikkelen blir trender i insidens, prognose og mortalitet for pasienter med ovarialcancer og borderlinetumorer i Norge fra 1950- til 1990-årene beskrevet. Totalt 14352 nye...