Autonomifremmende klinisk arbeid

Meland E, Nessa J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kronikken tar utgangspunkt i en sykehistorie som illustrerer hvordan årsakstenkningen i medisinen kan bidra til å undergrave folks mestringsevne. Forfatterne begrunner med henvisning til alternative filosofiske og terapeutiske tradisjoner hvorfor endringer i medisinsk tenkning og praksis er nødvendige. Hva forstår vi med autonomi, og hvordan kan klinikeren legge til rette for valgfrihet, selvstendighet og egenmotivering, er spørsmål som reises og drøftes i kronikken.

Anbefalte artikler