Autonomifremmende klinisk arbeid

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kronikken tar utgangspunkt i en sykehistorie som illustrerer hvordan årsakstenkningen i medisinen kan bidra til åundergrave folks mestringsevne. Forfatterne begrunner med henvisning til alternative filosofiske og terapeutisketradisjoner hvorfor endringer i medisinsk tenkning og praksis er nødvendige. Hva forstår vi med autonomi, og hvordankan klinikeren legge til rette for valgfrihet, selvstendighet og egenmotivering, er spørsmål som reises og drøftes ikronikken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media