Meland E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Meland E

Hetlevik I, Holmen J, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
30.08.1999
Sammendrag Effektuering av kliniske retningslinjer for behandling av mild hypertensjon i allmennpraksis kan medføre helseskade i stedet for helsegevinst. Hvis lav intervensjonsgrense anbefales, kan...
Breidablik HJ, Meland E
20.06.1999
Sammendrag Familieoppløsning har hatt økende omfang i vår tid, og i dag vil omkring hvert tredje barn som vokser opp i Norge ha opplevd skilsmisse. I denne artikkelen forsøker vi å belyse i hvilken...
Holmen J, Hetlevik I, Ellekjær H, Gjelsvik B, Kimsås A, Meland E
10.05.1999
Sammendrag De kliniske retningslinjene for behandling av høyt blodtrykk, høyt blodlipidnivå og osteoporose har ført til livlige debatter. De sprikende synspunktene kan delvis forklares med at ulik...
Meland E, Nessa J
10.02.1999
Sammendrag Kronikken tar utgangspunkt i en sykehistorie som illustrerer hvordan årsakstenkningen i medisinen kan bidra til å undergrave folks mestringsevne. Forfatterne begrunner med henvisning til...
Meland E
10.10.1998
Sammendrag Artikkelen søker å finne forklaringer på nedgangen i hjerteinfarktdødeligheten de siste 20 årene. Det er vanskelig å slutte fra epidemiologisk observasjon til årsaksforklaringer. Selv om...