Kronisk hjerte- eller lungesykdom og psykososial belastning

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ti gutter og 15 jenter under 16 år ble i 1990-97 henvist til Rikshospitalet til utredning for hjerte- ellerlungetransplantasjon. For 24 av barna og deres familier ble det også gjort en bred psykososial utredning, for å kunnevurdere nødvendige støttetiltak i utrednings- og oppfølgingsperioden. De 24 barna kunne inndeles i tre diagnostiskegrupper: to hadde cystisk fibrose og én obstruktiv lungelidelse, åtte hadde medfødt hjertefeil og 13 haddekardiomyopati. 15 av barna ble akseptert for transplantasjon og oppført på venteliste. Hos de andre ni ble det ikkefunnet indikasjon. Sju barn tilfredsstilte kriteriene for en psykiatrisk diagnose (seks hadde angstlidelse og éndepresjon). I tillegg hadde fem andre betydelige angstsymptomer. Kardiomyopatigruppen hadde mindre problemer enngruppen med lungelidelse og medfødt hjertefeil, men det var ingen forskjell mellom barna som kom på venteliste og deandre. Undersøkelsen viser at familier med barn som har livstruende sykdommer, har et betydelig behov for ulikehjelpetiltak. Det er imidlertid ikke alle som er klar over sine rettigheter eller har overskudd til selv å søkehjelp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media