Spurkland I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Spurkland I

Spurkland I
10.02.1999
De pårørendes rolle innen psykiatrien har fått økende oppmerksomhet. Det er oftest ektefelle eller foreldre til mennesker med langvarig alvorlig sinnslidelse som blir oppfattet som pårørende (1)...
Spurkland I, Bjørbæk T, Geiran O
20.01.1999
Sammendrag Ti gutter og 15 jenter under 16 år ble i 1990-97 henvist til Rikshospitalet til utredning for hjerte- eller lungetransplantasjon. For 24 av barna og deres familier ble det også gjort en...