Klovning A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Klovning A

Klovning A, Sandvik H, Straand J
20.11.1998
Sammendrag Har Hypertension Optimal Treatment (HOT)-studien vist at vi bør legge om behandlingen av våre blodtrykkspasienter slik at det diastoliske måltrykket senkes fra 90 til 80 (eller 83) mmHg?...
Gidske G, Christensen NG, Jevnaker M, Skurtveit KJ, Thue G, Klovning A, Sandberg S
20.03.1998
Sammendrag Kvaliteten på analyseringen av trombotest (TT) i legepraksis er bedret de siste årene. Dette viser resultater fra ekstern kvalitetskontroll i regi av Norsk senter for kvalitetssikring av...
Sandberg S, Christensen NG, Jevnaker M, Thue G, Klovning A
10.01.1996
Resultater fra NOKLUS’ utsendelser i 1994 Sammendrag Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorieanalyser utenfor sykehus (NOKLUS) driver ekstern kvalitetskontroll av laboratorieanalyser utført i...