Bruk av nye antidepressiver i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bruk av nye antidepressiver er omdiskutert. Det hevdes at de brukes både for lite og for mye. I denne retrospektiveundersøkelsen fra allmennpraksis ble indikasjonsstilling, dosering og behandlingstid undersøkt. Registreringen omfatter208 pasienter som i 1995 fikk forskrevet ett av de nye antidepressivene. Et overveiende flertall av pasientene (90%)ble behandlet med hovedindikasjon depresjon eller angst. Kun 10% fikk medikamentet for andre plager. Alvorlighetsgradenav depresjon eller angst ble ikke vurdert. Dosering og median behandlingstid (sju måneder) var i overensstemmelse medfaglige anbefalinger. Påfallende mange sluttet med medikamentet etter kort tid (8% før to ukers behandling og 15% innenen måned). Undersøkelsen gir ikke svar på hvorfor de sluttet så tidlig, men bivirkninger av preparatene og manglendebedring kan være medvirkende årsaker. Mange pasienter (36%) fikk behandling i ett år eller mer. Det er grunn til å senærmere på om noe av denne langtidsbruken skyldes seponeringsproblemer eller tendens til vanemessig forskrivning.

  Artikkelen omtaler også de siste års salg av de nye antidepressiver i Norge og Aust-Agder, som er det fylket ilandet der det er størst salg av denne type medikamenter. En omfattende kursing av allmennpraktikerne i fylket 1994- 96i diagnostikk og behandling av depresjon er trolig medvirkende årsak til en markert økning i salget av antidepressiveri fylket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media