Mouland G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mouland G

Mouland G, Bratland B, Fagan M, Malde K, Rygh E, Welander F, Wærdahl E, Ytterdahl T
30.11.1998
Sammendrag Bruk av nye antidepressiver er omdiskutert. Det hevdes at de brukes både for lite og for mye. I denne retrospektive undersøkelsen fra allmennpraksis ble indikasjonsstilling, dosering og...
Mouland G
10.09.1997
Sammendrag Åtte allmennpraktikere i Aust-Agder rekrutterte 169 pasienter som brukte benzodiazepiner daglig og som ble funnet egnet til et nedtrappingsforsøk basert på skriftlig informasjon til...
Mouland G, Rutle O
20.06.1996
Stor gevinst med liten innsats Sammendrag Bivirkninger ved langtidsbruk av B-preparater er trolig et betydelig og undervurdert problem. På denne bakgrunn ble 66 dagligbrukere av benzodiazepiner og/...