Ytterdahl T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ytterdahl T

Mouland G, Bratland B, Fagan M, Malde K, Rygh E, Welander F, Wærdahl E, Ytterdahl T
30.11.1998
Sammendrag Bruk av nye antidepressiver er omdiskutert. Det hevdes at de brukes både for lite og for mye. I denne retrospektive undersøkelsen fra allmennpraksis ble indikasjonsstilling, dosering og...
Ytterdahl T, Gulbrandsen P
20.08.1997
Sammendrag Denne tverrsnittsundersøkelsen fra 1993-94 beskriver hvordan en selektert populasjon på 229 langtidsledige, som var arbeidssøkende og klare for arbeidsmarkedet, brukte tjenestene fra det...
Ytterdahl T
28.02.1997
Sammendrag Denne tverrsnittssundersøkelsen fra 1993-94 beskriver emosjonelle reaksjoner på å miste jobben og tilpasningen til livet som arbeidsledig blant 148 langtidsledige i Lillesand. Et stort...