Halvorsen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Halvorsen S

Halvorsen S
20.08.1999
Sammendrag Fibrinogen er et plasmaprotein med viktige funksjoner i den normale hemostasen og en viktig determinant av blodets viskositet. I løpet av de siste 15 årene har det vært utført en rekke...
Halvorsen S, Jacobsen D, Giæver P, von der Lippe E
10.10.1998
Sammendrag Bilaterale lungefortetninger er et vanlig funn ved akutt hypoksisk respirasjonssvikt hos pasienter i medisinsk overvåkingsavdeling. Vi har evaluert 16 slike pasienter innlagt hos oss i...
Halvorsen S
20.11.1997
Er barn så spesielle at de trenger egne forskrifter for sykehusopphold? I denne diskusjonen er det viktig å være klar over at forskriftene baserer seg på solid dokumentasjon om skadevirkninger av...
Nordal KP, Hartmann A, Leivestad T, Halvorsen S, Iversen BM, Widerøe T-E, Julsrud J
20.11.1996
Sammendrag Utvikling av arbeidsbelastningen i grenspesialiteten nefrologi i tidsrommet 1985-95 gjennomgås og sammenholdes med tilgangen på nye stillinger. Pålitelige registreringer fremlegges for...