Bruserud Ø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bruserud Ø

Knutsen H, Bruserud Ø
30.09.1999
Sammendrag Primær trombocytemi er en sjelden myeloproliferativ sykdom karakterisert av økt mengde blodplater og forhøyet tromboserisiko. Sykdommen blir i økende grad diagnostisert tilfeldig hos...
Bruserud Ø, Berentsen S, Dahl IM, Grøttum K, Sletnes K
20.06.1998
Sammendrag Med det antall utdanningsstillinger for spesialister i blodsykdommer man har hatt i årene 1990-96 (seks grunnutdanningsstillinger), vil man kunne utdanne om lag 25 nye spesialister i løpet...
Berentsen S, Bruserud Ø, Ulvestad E
10.03.1998
Sammendrag Storcellet granulær lymfocyttleukemi (LGL-leukemi, large granular lymphocyte leukaemia) er en uvanlig, kronisk lymfoproliferativ beinmargssykdom som kan sees på som en undergruppe av...