Ulvik A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulvik A

Ulvik A, Salvesen R, Nielsen EW
20.05.1998
Sammendrag En pasient innlagt med svær akutt intracerebral blødning ble erklært hjernedød etter typiske symptomer på cerebral tamponade ved neurologisk undersøkelse og apnétest. Senere samme dag ble...