Nielsen EW

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nielsen EW

Hayes TBJ, Ramstad K, Nielsen EW
10.10.1998
Sammendrag En slekt fra Nordland fylke med hereditære eksostoser presenteres sammen med en litteraturgjennomgang. 21 medlemmer er undersøkt. Seks kvinner og jenter og ti menn og gutter har multiple...
Berntsen R, Rømo Ø, Nielsen EW
30.08.1998
Sammendrag Korrekt måling av blodtrykk krever bl.a. at mansjettstørrelsen passer til overarmens omkrets. Trippelmansjett med tre innebygde gummiblærer av varierende størrelse tilpasser seg automatisk...
Ulvik A, Salvesen R, Nielsen EW
20.05.1998
Sammendrag En pasient innlagt med svær akutt intracerebral blødning ble erklært hjernedød etter typiske symptomer på cerebral tamponade ved neurologisk undersøkelse og apnétest. Senere samme dag ble...
Resellmo K, Nielsen EW
10.05.1998
Sammendrag Totalkolesterolnivå i serum ble målt hos alle 7.-klassinger (alder 13 år) i en kommune i Sør-Trøndelag over en fireårsperiode. For 139 jenter var gjennomsnittet 4,24 mmol/l (95%...