Ulvestad E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulvestad E

Jureen R, Ulvestad E
10.03.1999
Sammendrag Humorale immunsvikttilstander må vurderes når man står overfor pasienter med gjentatte luftveisinfeksjoner og infeksjoner med lavvirulente agenser. Vi presenterer to pasienter med en...
Berentsen S, Bruserud Ø, Ulvestad E
10.03.1998
Sammendrag Storcellet granulær lymfocyttleukemi (LGL-leukemi, large granular lymphocyte leukaemia) er en uvanlig, kronisk lymfoproliferativ beinmargssykdom som kan sees på som en undergruppe av...
Elverland HH, Hennig R, Ulvestad E, Anke IM, Lettrem I
30.10.1996
Sammendrag Årsakene til likvoré til nese, bihuler og mellomøre kan være brudd i skallebasis, kirurgiske inngrep, svulster, misdannelser og spontant oppståtte lekkasjer. Artikkelen beskriver fire...