Solheim N

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solheim N

Andersen BM, Røed RT, Solheim N, Levy F, Bratteberg A, Kristoffersen K, Moløkken I
30.08.1998
Sammendrag Luftkvalitet og mikrobiologisk kontaminering ble undersøkt i to nybygde operasjonsstuer med og uten laminær luftstrøm (laminar air flow, LAF). Begge operasjonsstuer hadde samme an-tall...
Andersen BM, Dalen HE, Steinbakk M, Bruun JN, Magnæs B, Rasch M, Syversen G, Solheim N
20.03.1998
Sammendrag Meticillinresistente gule stafylokokker forekommer sjelden i Norge og er i hovedsak et importproblem. I perioden desember 1993 til januar 1997 ble det ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål...
Andersen BM, Solheim N, Krüger Ø, Levy F, Sogn K, Moløkken I
28.02.1997
Sammendrag Effekt av fire renholdsmetoder; støvadhesiv tørr-, fukt-, og våtmopp, og våtvask med klut, ble undersøkt ved hjelp av målinger før og etter renhold, ved Ullevål sykehus. Fuktmopp - og i...