Bruun JN

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bruun JN

Bruun JN, Brubakk O
10.09.1999
Ny doseringspraksis forutsetter adekvat opplæring, kontroll og veiledning Kombinasjonen aminoglykosider og benzylpenicillin har i mange år vært en av hjørnesteinene i behandlingen av alvorlige...
Andersen BM, Dalen HE, Steinbakk M, Bruun JN, Magnæs B, Rasch M, Syversen G, Solheim N
20.03.1998
Sammendrag Meticillinresistente gule stafylokokker forekommer sjelden i Norge og er i hovedsak et importproblem. I perioden desember 1993 til januar 1997 ble det ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål...