Østen PE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Østen PE

Schanke A-K, Østen PE, Hofft E, Pedersen O
10.03.1999
Sammendrag Siktemålet med artikkelen er å beskrive en metodikk for førerkortvurderinger ved mistanke om kognitiv svikt, og å presentere et pasientmateriale. Førerkortvurderingen bestod av medisinsk...
Kjendahl A, Sällström S, Østen PE, Stanghelle JK, Borchgrevink CF
30.03.1998
Sammendrag Undersøkelsen er en ettårsoppfølging av 45 pasienter som deltok i en randomisert, kontrollert studie av effekt av akupunkturbehandling for hjerneslag i subakutt fase. Pasientene ble...
Jensen AE, Østen PE, Stanghelle JK
20.05.1997
Sammendrag Flere studier har vist at tidlig oppstart av målrettet og systematisert tverrfaglig rehabilitering bedrer pasientenes fremtidige funksjonsnivå. Organiseringen av hjerneslagbehandlingen er...