Borchgrevink CF

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Borchgrevink CF

Kjendahl A, Sällström S, Østen PE, Stanghelle JK, Borchgrevink CF
30.03.1998
Sammendrag Undersøkelsen er en ettårsoppfølging av 45 pasienter som deltok i en randomisert, kontrollert studie av effekt av akupunkturbehandling for hjerneslag i subakutt fase. Pasientene ble...
Borchgrevink CF
30.06.1997
Sammendrag Vel 300000 nordmenn oppsøker alternativ medisinsk behandling årlig. Den dokumenterte effekt er sparsom. Jeg har ikke funnet studier som viser effekt av kinesiologi. Fotsoneterapi har...
Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P
30.06.1997
Sammendrag Som en del av en årlig spørreskjemaundersøkelse til et utvalg på 1272 medlemmer av Legeforeningen ble det stilt spørsmål om holdninger til, kunnskaper om og erfaringer med fem...