Rytter E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rytter E

Nakken KO, Rytter E, Johannessen SI
28.02.1998
Sammendrag Gabapentin er et nytt antiepileptikum. Virkningsmekanismen er annerledes enn hos andre antiepileptika. Gabapentin har en enkel farmakokinetikk og er derfor lett å bruke. I artikkelen...
Thormodsen M, Fonneløp H, Rytter E, Tørisen HM
10.10.1997
Sammendrag Både forskning og praktisk erfaring indikerer at en del av den reseptmedisin som skrives ut, aldri blir brukt. Vi vet imidlertid mindre om årsakene til at anslagsvis 10% av legemidlene som...
Thormodsen M, Fonneløp H, Rytter E, Tørisen HM
10.10.1997
Sammendrag Ubrukte legemidler som hoper seg opp i hjemmene representerer en medisinsk-faglig, økonomisk og miljømessig utfordring. Medisin som flyter rundt øker også risikoen for forgiftninger både...