Johannessen SI

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannessen SI

Nakken KO, Johannessen SI, Henriksen O
30.09.1999
Sammendrag På bakgrunn av de siste internasjonale konsensuskonferanser og en ny litteraturgjennomgang gis en kortfattet oversikt over hva vi i dag vet om epilepsi ved graviditet. I tråd med...
Nakken KO, Rytter E, Johannessen SI
28.02.1998
Sammendrag Gabapentin er et nytt antiepileptikum. Virkningsmekanismen er annerledes enn hos andre antiepileptika. Gabapentin har en enkel farmakokinetikk og er derfor lett å bruke. I artikkelen...
Aass H, Johannessen SI, Osnes J-B, Skomedal T, Stokke KT
30.05.1997
Sammendrag Samtidig bruk av digitoksin og enzyminduserende antiepileptika kan gi redusert serumnivå og dermed redusert effekt av digitoksin dersom ikke den økte metabolismen kompenseres med økt dose...