Tilfredshet og utilfredshet med kirurgisk behandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved en kirurgisk avdeling brukte man to metoder for å kartlegge tidligere pasienters opplevelse av behandlingen. Denene var en spesifikk tilfredshetsundersøkelse, den andre var en undersøkelse av kundetilfredshet. De totilnærmingsmåtene ble sammenliknet hos 610 respondenter. Den spesifikke undersøkelsen viste et mer differensiertresponsmønster enn den andre tilnærmingen. Mens de fleste respondentene (88%) angav global tilfredshet, var den måltetilfredsheten med behandlingsfaktoren "informasjon/veiledning" mye lavere. Betydningen av legenes rolle kom klart tiluttrykk i begge undersøkelser, særlig i kundetilfredshetsundersøkelsen. For at man skal kunne ha nytte av denneundersøkelsen, er det nødvendig at spørsmålene viser til selvopplevde sider ved behandlingen. Samtidig bruk av beggemetoder vil gi en kartlegging både av de mest sentrale behandlingsaspekter og de mest kritikkverdige sider vedbehandlingen. Dette vil samlet styrke personalets forutsetninger og motivasjon for å evaluere og forbedre de opplevdebegrensningene i behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media